Společné podmínky

Společné podmínky pro všechny kategorie

Každý jezdec týmu bude mít identifikační náramek s číslem týmu a číslem jezdce, který obdrží při registraci.

Babetta v kategorii standard i speciál musí být vybavena všemi ochrannými prvky rámu. Rozumí se blatníky a ochrana řetězů,tedy i boční plasty a stojan. Vše je kvůli bezpečnosti a kvůli váze strojů. Zákaz používání aerodynamických kapotáží. Babetta bude po celou dobu závodu osvětlena zepředu i zezadu, jinak bude traťovým komisařem závodník svolán do depa (červený praporek plus číslo stroje) a na trať se bude moci vrátit až po opravě osvětlení. Osvětlení může být realizováno i LED přídavnou svítilnou vepředu a červeným blikačem vzadu o svitu minimálně srovnatelným s originálem.

Rám, nádrž, kola a motor musí být originál z Babetty, ke které přísluší rám. Není dovoleno mít B207 motor na 210 rámu nebo naopak a totéž platí i o nádrži. V kategorii Moped mix platí též pravidlo o originální nádrži.

Během závodu je možná i kompletní rozborka a sborka motoru či jiná oprava jakékoli části stroje (vyjma svařování rámu, vidlice, apod.) Závod je nutné odjezdit na stejné kartery, válec, závod musí dokončit rám, který závod začal. Pokud se rozlomí vidlice, může se vyměnit jako díl s namontovanými kluzáky, ale bez předmontovaného kola a řídítek. Pokud se zadřou ložiska v kole, tak musíte vyměnit ložiska. Pokud někdo proděraví nádrž, může ji vyměnit za kus stejného typu pro danou Babettu. V kategorii originál je možné díly vyměňovat pouze za originální (druhovýrobní) nijak neupravené díly. Defekt je možné řešit lepením, či výměnou duše, pláště. Nikoli výměnou celého kola. Oprava motoru je možná za použití sestavených celků, např. čelisti na unašeči, rozběhový buben s čelistmi, píst na ojnici, (ložiska na klice).

V motoru musí být píst 0-12 výbrus tzn. vrtání 39-42mm. Větší vrtání, ani zdvih nebude tolerován, po závodě proběhne kontrolní měření u vítězných strojů.

Žádný moped v závodu nebude mít namontované žádné zpětné zrcátka. Zadní jezdec vidí vždy situaci před sebou a je plně zodpovědný za své chování a své reakce.

Palivo benzín Natural 95, 98 nebo 100 oktanů. Jsou zakázány jiné typy paliva a maziv např. kerosin, metanol + ricinový olej, nitro, apod.

Dotankování stroje, opravy stroje a výměna jezdce bude možná pouze v depu. Pro uskladnění kanystrů s palivem bude vyhrazeno jedno místo, odkud budou kanystry-označené číslem týmu- vydávané k dotankování. (Důvodem je požární bezpečnost a prevence). Spočítali jsme, že průměrná Babetta během závodu spálí 2L paliva za hodinu, ty více otuněné si můžou vzít klidně 3-4L za hodinu, takže si ssebou dovezte dostatek paliva. Určitě závod neodzávodíte na jeden 20L kanystr. Doporučujeme pro týmy s origo Babettami 30L a pro týmy s tuněnými aspoň 40L paliva pro sichr.

Každý závodník musí splňovat předepsanou výstroj. Tzn. přilbu a ochranu zraku, pevnou obuv a kožené rukavice, dlouhý rukáv a nohavice (prvotní ochrana proti silniční vyrážce). V kategorii speciál je povinná integrální přilba, důrazně však doporučujeme tuto přilbu i v ostatních kategoriích. Dále chrániče noh, rukou jsou povinné v kategorii speciál, ale i pro ostatní kategorie důrazně doporučujeme chrániče.  Každý závodník je povinen dbát pokynů traťových komisařů a to jak na okruhu tak i v depu. Traťový komisař nedovolí vjezd nedostatečně oblečeného jezdce na trať a zároveň bude zaznamenávat do karty stroje každého týmu jméno jezdce (pomocí identifikačního náramku) při nájezdu do trati, aby se zajistilo, co možná pravidelné střídání jezdců.

Před závodem proběhne podrobná vizuální kontrola všech viditelných částí Babetty, po závodu dojde k přeměření válce, kontrole výfuku a karburátoru prvních 3 vítězných Babett v dané kategorii. Spolupracujte prosím s inspektorem a přistavte ihned po závodě vítězné Babetty ke kontrole do depa.

Okamžitá diskvalifikace za nesportovní chování (ohrožování ostatních jezdců a pod). Rozhoduje videozáznam nebo svědectví minimálně 2 lidí (např. traťový komisař a závodník z jiného týmu)

Slušné chování a ohleduplnost na trati. Oznámení o změně směru jízdy se bude značit upažením. Porucha stroje na trati se bude signalizovat vztyčením ruky, jak ve škole. Je to oznámení poruchy jezdcům i traťovým komisařům.

Závod se bude odehrávat v nejvnitřejším pruhu oválu. Vnější  dva pruhy budou sloužit jako servisní.

Při poruše Babetty se nebude Babetta opravovat přímo na trati. Babetta se odstaví do nejvnějšího pruhu a závodník urychleně informuje nejbližšího traťového komisaře vztyčenou rukou nebo doběhnutím k němu, který okamžitě přivolá safety car. Safety car bude blikat všemi 4 směrovými světly, případně mít na střeše ještě maják během nakládání a přesunu porouchané Babetty. V tuto dobu je třeba dbát zvýšené opatrnosti na trati. Safety car a Sanita budou mít VŽDY přednost na trati i v depu!

Po naložení Babetty do safety caru bezpečně dojedou všichni do depa, kde se rozhodne o opravě a dalším setrvání v závodu nebo o odstoupení.

Závodník vyjíždějící z depa dává přednost všem závodníkům na trati a může na trať vyjet až v okamžiku, kdy nebude kolidovat s žádnou rozjetou Babettou.

Povolená maximální rychlost v depu a mimo závodní ovál je 20 km/h. Při překročení této rychlosti dojde k penalizaci týmu nucenou zastávkou na 10 minut, při opakovém prohřešku bude penalizace 20 minut, potřetí dojde k diskvalifikaci závodního týmu. Rychlostní omezení začíná platit ihned při opuštění závodního oválu. Pro účely vyzkoušení stroje vyhradíme v depu speciální oddělenou dráhu, kde může být vyšší rychlost než 20 km/h.

Není možné, aby celý závod odjezdil pouze jeden závodník v týmu. Dbejte prosím o včasné střídání unavených jezdců.

Alkohol je u závodníků po celou dobu závodů přísně zakázán.

Věk závodníků je stanoven od 12 let. U závodníků mladších 16ti let budeme vyžadovat notářsky ověřený souhlas se závodem od rodičů, případně jejich osobní účast a podpis jakožto zákonného zástupce. Jelikož se závod koná na uzavřeném soukromém okruhu, není pro účast na závodech nutné vlastnit řidičský průkaz, ale pokud ho budete mít, zlobit se nebudeme.

Signalizace technických komisařů na trati:
Závod bude odstartován zelenou vlajkou, která zároveň bude vyvěšena u jednotlivých traťových komisařů na trati a signalizuje normální stav-závod běží.
V případě kolize, havárie bez zranění, či jiného nebezpečí (např. neukázněný divák na trati) bude místo zelené vlajky traťový komisař aktivně mávat žlutou vlajkou. Jezdci budou dbát zvýšené opatrnosti, v případě nutnosti sníží rychlost a na trati se může objevit Safety car
V případě havárie se zraněním, které si vyžádá okamžité lékařské ošetření (jezdec nevstane a nebude moci odklidit poškozený stroj do vnějších pruhů) bude vyvěšena červená vlajka – závod je přerušen a jezdci sníží rychlost a shromáždí se v depu, kde bude rozhodnuto o dalším pokračování závodu. Zároveň na trať vyrazí SANITA a Safety car. Obě tyto vozidla budou mít absolutní přednost!!!

Vlajka šachovnice ukončuje závod.

Organizátor si vyhrazuje plné právo na jakoukoli změnu pravidel a to bez udání důvodu.